Statement of Principle – In Hebrew

הצהרת עקרונות

החוג ללימודי הערבית והאיסלם

החוג ללימודי הערבית והאיסלם עומד מאוחד במחויבותו לקיום השיוויון הבסיסי וכבודם העצמי של כל בני האדם. ערכים אלה אינם מבוססים על כל העדפת מפלגה פוליטית כלשהי ומהווים את עקרונות היסוד שלנו כמחלקה וכבני קהילת אוניברסיטת ג’ורג’טאון.

כמורים חוקרים ומדריכים אנו מחויבים לאפשר דיון הוגן, את המרדף הבלתי נדלה של הידע, הבחינה הקפדנית של הראיות, עובדות ופרשנויות, מימוש זכויות חופש הארגון, ביטויי וחילוקי דעות, והכבוד לאמונות של תרבויות שונות. אנו מצטרפים יחד באופוזיציה נגד אלה המתעלמים, דוחים, או משכתבים כשנוי במחלוקת את עקרונות השוויון והצדק אשר מהווים את עקרונות היסוד של עבודתנו ומשימתנו.  

אנו מאשרים ציבורית מחויבות משותפת זו מאחר שערכי השוויון וכבוד האדם נמצאים  במידה הולכת וגוברת תחת איום. מקרי גזענות, שנאת נשים, איסלאמפוביה, ופעולות טרור אנטי גזעניות, הטרדות אנטישמיות, יחד עם פשעי שנאה, הנמצאים בעלייה ארצית ואף החלו להתרחש כמו כן גם בקמפוס של אוניברסיטת ג’ורג’טאון.

האקלים לפעולות אלה התעצב מהותית על ידי רטוריקה של קנאות עיוורת אשר באה לפעפע בשיח הפולטי האמריקאי הנוכחי. אפילו ברמות הגבוהות ביותר של המשרד. כבלשנים, מורים לשפה, וחוקרי האנושות, אנו יודעים כי מילים הן חשובות ומה שאנו אומרים מודיע על מה שאנו עושים. כמחלקה בעלת יחסים מיוחדים לאיסלם וחווית ההגירה, אנו דוחים את ההתמקדות על המוסלמים והמהגרים ומאשרים את התחייבותנו המשותפת לצדק ולכל קורבנות האפלייה.

לסטודנטים שלנו, אנו עומדים יחד איתכם. אנו מודעים לפחדים שלכם ומאשרים את זכותכם לרדוף ידע ללא זיקה לזהותכם או למוצאיכם. משימתנו כמחנכים היא לעודד, לאתגר ולתמוך בכם. אנו מתחייבים שוב למשימה זו כעת יותר מאי פעם. 

Translator:  Sara Grayson